Hrvatski jezični portal

bàgāš

bàgāš m 〈G bagáša〉

Definicija
pov. žitna mjera od 15 i 20 kg u starom Dubrovniku
Etimologija
tal. dijal. baga: vreća ≃ lat. bacus