Hrvatski jezični portal

národnī

národnī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N narodni
G narodnog / narodnoga
D narodnom / narodnome / narodnomu
A narodnog / narodni
V narodni
L narodnom / narodnome / narodnomu
I narodnim
množina
N narodni
G narodnih
D narodnim / narodnima
A narodne
V narodni
L narodnim / narodnima
I narodnim / narodnima
 
srednji rod
jednina
N narodno
G narodnog / narodnoga
D narodnom / narodnome / narodnomu
A narodno
V narodno
L narodnom / narodnome / narodnomu
I narodnim
množina
N narodna
G narodnih
D narodnim / narodnima
A narodna
V narodna
L narodnim / narodnima
I narodnim / narodnima
 
ženski rod
jednina
N narodna
G narodne
D narodnoj
A narodnu
V narodna
L narodnoj
I narodnom
množina
N narodne
G narodnih
D narodnim / narodnima
A narodne
V narodne
L narodnim / narodnima
I narodnim / narodnima
Definicija
1. koji pripada narodu kao entitetu [narodna banka; narodno sveučilište]; nacionalni
2. koji je svojstven ukupnosti ljudi koji čine narod [narodna pjesma]; narodski, pučki
Sintagma
narodna glazba 1. popularni naziv za kavansku glazbu s brojnim motivima »lomljenja čaša«, »neuzvraćenih ljubavi« i sl.; novokomponirana glazba 2. etnol. tvorevina glazbene tradicije koja se razvila usmenom predajom; folklorna glazba, turbo-folk;
narodna književnost usmena književnost koja se prenosi i održava predajom;
narodna nošnja etnol. tradicionalna odjeća seoskog stanovništva s posebnim krojevima i ukrasima ovisno o kraju;
Narodna stranka pol. pov. 1. stranka koju su osnovali pristaše Ilirske stranke 1843. 2. stranka u Dalmaciji osnovana 1860. koja se zalagala za ujedinjenje s ostalom Hrvatskom;
Narodne novine pov. publ. list koji je izlazio u Zagrebu u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda, a čiji je izdavač bio Lj. Gaj;
Narodno vijeće SHS pov. pol. političko tijelo Slovenaca, Hrvata i Srba u Austro-Ugarskoj osnovano 5. 10. 1918. u Zagrebu sa ciljem nacionalnog osamostaljenja od austrougarske vlasti i stvaranja nove zajedničke države;
narodni odbor ideol. mjesni organ vlasti u socijalističkom društvu (u Jugoslaviji nastao za vrijeme 2. svjetskoga rata)