Hrvatski jezični portal

bàglja

bàglja ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
svežanj [baglja sijena, slame]
Etimologija
mađ. baglya