Hrvatski jezični portal

lingua franca

lingua franca (izg. lȉngva frȁnka)

Definicija
1. lingv. mješavina romanskih jezika (prvenstveno talijanskog), grčkog, turskog i arapskog, služio kao sredstvo sporazumijevanja u sredozemnim lukama od križarskih ratova do kraja 19. st.
2. pren. prošireno na jezik (npr. engleski) ili neko drugo sredstvo općeg sporazumijevanja
Etimologija
lat.