Hrvatski jezični portal

lìngala

lìngala m

Definicija
lingv. jezik bantu skupine nigersko-kordofanskih jezika, s nacionalnim statusom u Kongu, usp. Bantu