Hrvatski jezični portal

atraktívnōst

atraktívnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N atraktivnost
G atraktivnosti
D atraktivnosti
A atraktivnost
V atraktivnosti
L atraktivnosti
I atraktivnošću / atraktivnosti
množina
N atraktivnosti
G atraktivnosti
D atraktivnostima
A atraktivnosti
V atraktivnosti
L atraktivnostima
I atraktivnostima
Definicija
osobina onoga koji je atraktivan ili svojstvo onoga što je atraktivno