Hrvatski jezični portal

lȉk

lȉk m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N lik
G lika
D liku
A lik
V liku
L liku
I likom
množina
N likovi
G likova
D likovima
A likove
V likovi
L likovima
I likovima
Definicija
zast. pjevački zbor, kor
Etimologija
stsl. likъ