Hrvatski jezični portal

LED

LED

Definicija
krat. tehn. elektronički element koji emitira svjetlo kada se kroz njega pusti struja; svijetleća dioda
Etimologija
engl. Light-Emitting Diode