Hrvatski jezični portal

Lȅnjin

Lȅnjin, Vladimir Iljič (Uljanov) (1870—1924),

Definicija
najradikalniji tumač marksizma, vođa ruskih boljševika od 1903, vođa Oktobarske revolucije u Rusiji 1917. i vodeća ličnost u prvim godinama uspostavljanja totalitarne jednopartijske komunističke vlasti u Sovjetskom Savezu i boljševičke dominacije u Kominterni