Hrvatski jezični portal

lȅm

lȅm m

Izvedeni oblici
jednina
N lem
G lema
D lemu
A lem
V leme
L lemu
I lemom
množina
N lemovi
G lemova
D lemovima
A lemove
V lemovi
L lemovima
I lemovima
Definicija
kem. sredstvo za lemljenje, rastaljeni kositar; »cin za lotanje«
Etimologija
njem. Lehm: glina, ilovača