Hrvatski jezični portal

lȋbra

lȋbra ž 〈G mn lȋbārā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N libra
G libre
D libri
A libru
V libro
L libri
I librom
množina
N libre
G libara / libra / libri
D librama
A libre
V libre
L librama
I librama
Definicija
1. starorimska mjera za masu, funta; kasnije težinska mjera od 12,5 kg (u Španjolskoj, Portugalu, Brazilu)
2. vaga, osobito apotekarska vaga
Sintagma
libra argenti (izg. libra argènti) srebrna libra, starorimska novčana jedinica od 100 denara, bila je osnova karolinškog monetarnog sustava
Etimologija
lat. libra