Hrvatski jezični portal

liberálnōst

liberálnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N liberalnost
G liberalnosti
D liberalnosti
A liberalnost
V liberalnosti
L liberalnosti
I liberalnošću / liberalnosti
množina
N liberalnosti
G liberalnosti
D liberalnostima
A liberalnosti
V liberalnosti
L liberalnostima
I liberalnostima
Definicija
osobina ili svjetonazor onoga koji je liberalan