Hrvatski jezični portal

lẉdo

lẉdo pril.

Definicija
1. na lud način, kao luđak
2. neumjesno, neodmjereno, neprilično
3. žarg. vrlo privlačno, odlično, izvanredno [ludo smo se zabavljali]
4. u najvećoj mjeri [voljeti se ludo; ludo se baciti na posao]