Hrvatski jezični portal

lȉsta

lȉsta ž 〈G mn lȋstā〉

Izvedeni oblici
jednina
N lista
G liste
D listi
A listu
V listo
L listi
I listom
množina
N liste
G lista
D listama
A liste
V liste
L listama
I listama
Definicija
popis imena, proizvoda, artikala, ob. prema jednokratnoj neposrednoj svrsi [biti na listi; lista putnika; lista proizvoda; lista čekanja]
Sintagma
crna lista lista nepoželjnih ljudi ili stvari [biti na crnoj listi];
izborna lista pol. lista kandidata na izborima
Etimologija
tal.stvnjem., njem. Liste