Hrvatski jezični portal

lìsica

lìsica ž

Izvedeni oblici
jednina
N lisica
G lisice
D lisici
A lisicu
V lisice
L lisici
I lisicom
množina
N lisice
G lisica
D lisicama
A lisice
V lisice
L lisicama
I lisicama
Definicija
1. zool. a. grabežljiva zvijer (Vulpes vulpes) iz porodice pasa, crvenkastosmeđe dlake i bujnoga repa (u basnama oličenje lukavosti) b. morski pas izdužena repa (Alopecias vulpes)
2. meton. prerađeno krzno lisice [polarna lisica; srebrna lisica]
Frazeologija
tjerajući lisicu istjerao vuka boreći se protiv jednog neprijatelja, naišao na još goreg; misleći da se bori protiv slabog otkrio je jakoga
Onomastika
pr. (nadimačka ili prema zanimanju): Làsek (Novska, v. i vlas), Lésac (Rijeka, Vrbovsko, Gorski kotar, v. i les1), Lèsica (Krk, Donji Miholjac, Primorje), Lesìčāk (Lesičȃk) (Pakrac, Vinkovci, Zagorje), Lèsičār (140, Zlatar Bistrica, Moslavina, Prigorje), Lìjāk (Osijek), Líjić (390, sred. Dalmacija, Slavonija), Lȋjović (140, okolica Zagreba, Prigorje, I Slavonija), Lȋović (490, Sinj, Poreč, Primorje, Slavonija, sred. Dalmacija), Lísac (580, Gorski kotar, Lika, Primorje, v. i lisa), Lísec (310, okolica Zagreba, Moslavina), Lìsica (970, Zadar), Lisičȃk (200, Varaždin, Prigorje), Lìsičār (Zagreb, Zagora, Prigorje), Lìsičić (Split, Duga Resa, J i sred. Dalmacija), Lìsičin (Pula, Šibenik), Lisìnskī (Sisak, Podravina), Lìsjāk (780, Međimurje, Moslavina, Prigorje, v. i lisa), Líščević (Vinkovci, I Slavonija), Lìščić (Koprivnica), Lìščuk (Slavonski Brod), Líšćević (Vinkovci, Osijek)
mikrotop. (uglavnom kao ime šuma, zaselaka, uzvisina): Lísac (I Slavonija, Lika, Primorje), Lísci (Karlovac), Lìsice (Požega, J Dalmacija), Lìsičina gòrica (Karlovac), Lìsičijak (Lika) i sl.
Etimologija
prasl. *lisъ (rus. lis, polj. lis, lisica) ? ≃ lit. lapė