Hrvatski jezični portal

lipsòtina

lipsòtina ž

Definicija
pejor. crkotina, strvina