Hrvatski jezični portal

ljekòvito

ljekòvito pril.

Definicija
na ljekovit način [djelovati ljekovito]