Hrvatski jezični portal

Madèira

Madèira ž

Definicija
geogr. portugalsko otočje u Atlantskom oceanu, 794 km2, 253.000 stan., najveći otok Madeira