Hrvatski jezični portal

àustrījski

àustrījski pril.

Definicija
kao Austrijanac, na način Austrijanaca