Hrvatski jezični portal

mach

mach (izg. mȁh) m

Definicija
1. pat. eksacerbacija svakog psihičkog procesa koji se nije sasvim smirio
2. fiz. SI jedinica brzine zvuka
Etimologija
✧ vidi Mach