Hrvatski jezični portal

Màgnum

Màgnum m

Definicija
publ. agencija slobodnih novinskih fotoreportera koju su 1947. u Parizu osnovali R. Capa, H. Cartier-Bresson, D. Seymour i dr.; 1948. otvoren je ured u New Yorku