Hrvatski jezični portal

magàza

magàza ž 〈G mn magázā〉

Definicija
reg.
1. skladište ili trgovina građena od masivnog kamena, smještena u prizemlju ili na najnižoj etaži
2. podrum
Etimologija
tur. maǧaza ← arap.mn〉 mäḫāzin: skladišta, spremišta