Hrvatski jezični portal

àbdāl

àbdāl m 〈G abdála〉

Definicija
reg. pejor. onaj koji često nerazumno postupa i izaziva podsmijeh; glupan, blesan, naivčina
Etimologija
tur. aptal, abdal ← arap.mn〉 äbdāl ← bädīl: onaj koji zamjenjuje stvari