Hrvatski jezični portal

ràrog

ràrog m 〈N mn -ozi〉

Izvedeni oblici
jednina
N rarog
G raroga
D rarogu
A raroga
V rarože
L rarogu
I rarogom
množina
N rarozi
G raroga
D rarozima
A raroge
V rarozi
L rarozima
I rarozima
Definicija
zool., v. hlap1
Frazeologija
kao rarog pren. koji stalno povlači ljude za rukav, koji se nameće, koji ljude stalno uvlači u odnose (slika raroga koji grabi plijen)
Etimologija
prasl. *rarogъ (ukr. rarog, polj. raróg: vrst sokola)