Hrvatski jezični portal

afàkija

afàkija ž

Definicija
pat. pomanjkanje leće u području zjenice oka, kao posljedica urođenog poremećaja ili operativnog zahvata odstranjenja leće
Etimologija
nlat. aphacia ≃ a-1 + grč. phakós: leća