Hrvatski jezični portal

rȃnka

rȃnka ž 〈G mn -ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N ranka
G ranke
D ranci / ranki
A ranku
V ranko
L ranci / ranki
I rankom
množina
N ranke
G ranaka / ranka / ranki
D rankama
A ranke
V ranke
L rankama
I rankama
Definicija
(u apozitivnom položaju) voćka koja rano sazrijeva, rano donosi plod [šljiva ranka]