Hrvatski jezični portal

ráskol

ráskol m

Izvedeni oblici
jednina
N raskol
G raskola
D raskolu
A raskol
V raskole
L raskolu
I raskolom
množina
N raskoli
G raskola
D raskolima
A raskole
V raskoli
L raskolima
I raskolima
Definicija
1. rascjep, razdor, raskid, podjela
2. pov. prekid crkvenih odnosa između Rima i Carigrada u 11. st.; šizma