Hrvatski jezični portal

razvrátiti

razvrátiti svrš.prez. ràzvrātīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ràzvrāćen〉

Definicija
1. okrenuti naopako; preokrenuti, prevrnuti
2. v. iskvariti, izopačiti
Etimologija
✧ raz- + v. vratiti