Hrvatski jezični portal

bìdōn

bìdōn (bidȏn) m 〈G bidóna〉

Definicija
sport plastična bočica za piće pričvršćena za okvir bicikla
Etimologija
fr. bidon