Hrvatski jezični portal

rázlomak

rázlomak m 〈G -ōmka, N mn -ōmci〉

Izvedeni oblici
jednina
N razlomak
G razlomka
D razlomku
A razlomak
V razlomče
L razlomku
I razlomkom
množina
N razlomci
G razlomaka
D razlomcima
A razlomke
V razlomci
L razlomcima
I razlomcima
Definicija
mat. brojčani izraz oblika
Sintagma
nepravi razlomak mat. onaj kojem je vrijednost veća od 1, odn. razlomak kojem je brojnik veći od nazivnika (npr. 8/5);
pravi razlomak mat. onaj kojem je vrijednost manja od 1, odn. razlomak kojem je nazivnik veći od brojnika (npr. 2/3)