Hrvatski jezični portal

ràzjārenōst

ràzjārenōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N razjarenost
G razjarenosti
D razjarenosti
A razjarenost
V razjarenosti
L razjarenosti
I razjarenošću / razjarenosti
množina
N razjarenosti
G razjarenosti
D razjarenostima
A razjarenosti
V razjarenosti
L razjarenostima
I razjarenostima
Definicija
stanje/osobina onoga koji je razjaren