Hrvatski jezični portal

rȅbnuti

rȅbnuti (koga) svrš.prez. rȅbnēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. rȅbnuo〉

Definicija
razg.
1. snažno udariti u rebra (ob. šakom ili laktom)
2. pren. naplatiti vrlo visoku cijenu; udariti po džepu, opaliti, opaliti cijenu, zacijeniti