Hrvatski jezični portal

bimètāl

bimètāl m 〈G bimetála〉

Definicija
fiz. dvije međusobno zataljene metalne trake s različitim koeficijentima toplinskog rastezanja, upotrebljava se kao regulator temperature i kao osjetnik termografa i termometra; dvokovina
Etimologija
✧ bi- + v. metal