Hrvatski jezični portal

rȏdīj

rȏdīj m

Definicija
kem. element (simbol Rh, atomski broj 45), bijeli, rastezljivi, kovni platinasti metal, široko primjenjiv kao katalizator
Etimologija
nlat. rhodium ≃ grč. rhódon: ruža