Hrvatski jezični portal

respȋro

respȋro m

Definicija
trg. odgoda uplate, produženje roka plaćanja; »odah«, poček
Etimologija
tal.: dah, predah