Hrvatski jezični portal

rȉās

rȉās m mn

Definicija
geol.
1. potonula riječna ušća na Pirenejskom poluotoku
2. 〈N rȉā〉 morski zaljev nastao potapanjem donjega dijela riječne doline
Etimologija
šp. ria: ušće