Hrvatski jezični portal

rìnuti

rìnuti svrš.

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
rinuti
 
prezent
jednina
1. rinem
2. rineš
3. rine
množina
1. rinemo
2. rinete
3. rinu
 
futur
jednina
1. rinut ću
2. rinut ćeš
3. rinut će
množina
1. rinut ćemo
2. rinut ćete
3. rinut će
 
aorist
jednina
1. rinuh
2. rinu
3. rinu
množina
1. rinusmo
2. rinuste
3. rinuše
 
perfekt
jednina
1. rinuo sam
2. rinuo si
3. rinuo je
množina
1. rinuli smo
2. rinuli ste
3. rinuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam rinuo
2. bio si rinuo
3. bio je rinuo
množina
1. bili smo rinuli
2. bili ste rinuli
3. bili su rinuli
 
imperativ
jednina
2. rini
množina
1. rinimo
2. rinite
 
glagolski prilog prošli
rinuvši
 
glagolski pridjev aktivni
rinuo, rinula, rinulo
rinuli, rinule, rinula
 
glagolski pridjev pasivni
rinut, rinuta, rinuto
rinuti, rinute, rinuta
Definicija
reg.prez. rȋnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. rȋnūt〉
1. odbaciti od sebe; gurnuti
2. staviti neki predmet u drugi; gurnuti
Etimologija
prasl. i stsl. rinǫti (rus. rínut': poteći, sl. rinút') ≃ v. rijeka