Hrvatski jezični portal

sàće

sàće sr 〈G sȃćā, G zb. -ta〉

Izvedeni oblici
jednina
N saće
G saća
D saću
A saće
V saće
L saću
I saćem
množina
N saća
G saća
D saćima
A saća
V saća
L saćima
I saćima
Definicija
ćelije od voska koje grade pčele i ose u obliku pravilno raspoređenih redova radi čuvanja meda i polaganja jaja
Etimologija
prasl. *sъtьje, *sъtъ (rus. sot, bug. sъt) ? ≃ rus. sytá: voda zaslađena medom