Hrvatski jezični portal

sȁč1

sȁč1 m 〈N mn sàčevi〉

Definicija
reg. željezni ili zemljani poklopac pod kojim se na ognjištu peče kruh, pita ili kakvo drugo jelo; peka [kruh ispod sača; peći ispod sača/pod sačem]
Onomastika
pr. (prema zanimanju i nadimačka): Sȁčār (Međimurje), Sȁčarić (Garešnica, Križevci), Sȁček (Ðakovo, Biograd), Sȁčer (450, Ludbreg, Zagorje, Međimurje), Sȁčerić (Karlovac, Jastrebarsko), Sȁčić (250, Varaždin)
Etimologija
tur. saç