Hrvatski jezični portal

sȁbljārka

sȁbljārka ž 〈G mn -ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N sabljarka
G sabljarke
D sabljarci
A sabljarku
V sabljarko
L sabljarci
I sabljarkom
množina
N sabljarke
G sabljaraka / sabljarka / sabljarki
D sabljarkama
A sabljarke
V sabljarke
L sabljarkama
I sabljarkama
Definicija
zool.
1. slatkovodna riba (Pelecus cultratus) iz reda šaranki
2. v. sablja2 (1)
Sintagma
sabljarka modronoga zool. vrsta ptice (Recurvirostra avocetta) iz porodice vivaka; sabljokljunka