Hrvatski jezični portal

sȁblja2

sȁblja2 ž 〈G mn sȁbāljā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N sablja
G sablje
D sablji
A sablju
V sabljo
L sablji
I sabljom
množina
N sablje
G sabalja / sablja / sablji
D sabljama
A sablje
V sablje
L sabljama
I sabljama
Definicija
1. zool. morska riba (Xiphias gladius) iz porodice sabljarki (Xiphiidae); modri sabljan, jaglun, sabljarka
2. bot. reg., v. perunika