Hrvatski jezični portal

s-

s- (sa-)

Definicija
kao prvi dio riječi
1. u tvorbi glagola znači a. uklanjanje [skinuti; zbaciti] b. sastavljanje [sljubiti se; sastaviti] c. skupljanje, gomilanje [združiti] d. rezultat, izvršenje radnje u potpunosti [zgaziti; speći; smekšati; suziti]
2. u tvorbi priloga označava mjesto vršenja radnje [zdesna; sprijeda]
Etimologija
v. s2 (sa)