Hrvatski jezični portal

biniou

biniou (beniou) (izg. binjẉ) m

Definicija
glazb. bretonske gajde, svirala konična ili cilindrična, ima 7 rupica i dvostruku cijev
Etimologija
bret.fr. Bignou