Hrvatski jezični portal

biògraf

biògraf m

Izvedeni oblici
jednina
N biograf
G biografa
D biografu
A biografa
V biografe
L biografu
I biografom
množina
N biografi
G biografa
D biografima
A biografe
V biografi
L biografima
I biografima
Definicija
onaj koji piše biografiju ili biografije (drugih ljudi, za razliku od autobiografa)