Hrvatski jezični portal

sàtira

sàtira ž 〈G mn sȁtīrā〉

Izvedeni oblici
jednina
N satira
G satire
D satiri
A satiru
V satiro
L satiri
I satirom
množina
N satire
G satira
D satirama
A satire
V satire
L satirama
I satirama
Definicija
knjiž. djelo u kojem se izvrgavaju podsmijehu i poruzi ljudske slabosti i negativne strane ljudskih grupa, staleža, nosilaca vlasti itd.
Etimologija
lat. satura: mješavina, smjesa