Hrvatski jezični portal

sȁsa

sȁsa ž 〈G mn sȃsā〉

Etimologija
✧ ≃ češ. sasanka