Hrvatski jezični portal

saláma

saláma ž

Izvedeni oblici
jednina
N salama
G salame
D salami
A salamu
V salamo
L salami
I salamom
množina
N salame
G salama
D salamama
A salame
V salame
L salamama
I salamama
Definicija
kulin. suhomesnati proizvod od odabranog mesa sa specijalnim začinima [zimska salama]
Etimologija
austr.njem. Salami ← tal. salame ← lat. salamen ≃ salare: soliti