Hrvatski jezični portal

sȁhat

sȁhat m

Definicija
reg. zast. ekspr. sat
Sintagma
sahat-kula arhit. reg. kameni četverokutni toranj orijentalne gradnje na kojem se nalazi sat
Etimologija
tur. saat ← arap. sāa̔