Hrvatski jezični portal

samodŕštvo

samodŕštvo sr

Definicija
svojstvo i djelovanje samodržaca