Hrvatski jezični portal

Samòa

Samòa ž

Izvedeni oblici
jednina
N Samoa
G Samoe
D Samoi
A Samou
V Samoo / Samoa
L Samoi
I Samoom
Definicija
geogr.
1. država u istoimenoj otočnoj skupini (Polinezija, Tihi ocean), 28.831 km2, 163.000 stan., glavni grad Apia
2. otočna skupina u Polineziji (Tihi ocean), 3026 km2